Mentorer

Från tidigare år

Systerveckan 2020

Mentorer Astrid Brissman, Aseel Berglund och Agneta Dagersten saknas i bild från Systerveckan 2020, men deras deltagade i bild är mer längre ner under Systerveckan 2019.

Totalt sjuton mentorer deltog under Systerveckan 2020. Det vill säga att alla femton deltagare och våra två praktikanter fick en individuel mentor inför höst terminen 2020.

Susanne Nordh

Entreprenör
VD Nordh Consulting

Sofia Malander

VD på
Östgötatrafiken

Shirin Facchin

VD på
Städarna

Sara Kremsl

Entreprenör, coach på
Keep On Developing

Frida Boklund

Regionschef på
Företagarna

Pia Carlgren

VD på Östsvenska
Handelskammaren

Nihal Mohamed

Entreprenör,
föreläsare och konsult

Johanna Palmér

Styrelseproffs,
ledarskaps- och
styrelsekonsult

Åsa Wallin

Doktor i medicin
Portföljförvaltare
på Swelife

Pia Wange

Utvecklingsledare
i byggprojekt inom
Region Östergötland

Johanna Jonsson

Hotelchef på Nordic
Choice Hotel Ekoxen

Anna Lindberg

Tidigare VD
på Öst Media

Anna Brynås

Styrelseproffs och
ledningsrådgivare

Anna Ahlbeck

Entreprenör, VD
på AktiveraMera

Systerveckan 2019

Totalt sexton mentorer deltog under Systerveckan 2019. Det vill säga att alla sexton deltagare fick en individuel mentor inför höst terminen 2019.

Astrid Brissman

VD på Brissman Konsult
Ordförande på Företagarna

Sofia Malander

VD på
Östgötatrafiken

Sanna Detlefsen

Direktör på
Stadsmissionen

Sara Kremsl

Entreprenör, coach på
Keep On Developing

Frida Boklund

Regionschef på
Företagarna

Pia Carlgren

VD på Östsvenska
Handelskammaren

Nihal Mohamed

Entreprenör,
föreläsare och konsult

Marie Högqvist

Labratoriechef på
Holmen Paper

Helene Ankarswärd

Projektledare på
Saab Aeronautics

Agneta Dagersten

Regionchef på
Skanska Infraservice

Aseel Berglund

Datavetenskap Lektor på
Linköpings Universitet

Anna Lindberg

Tidigare VD
på Öst Media

Anna Brynås

Styrelseproffs och
ledningsrådgivare

Anna Ahlbeck

Entreprenör, VD
på AktiveraMera

Gunilla Frennesson

Butiksägare
av Edblad

Marie Ferntoft

VD och Senior konsult på Empower Executive Search Scandinavia AB