STORASYSTARNAS MENTORSKAPSPROGRAM

Vi matchar kvinnliga förebilder på höga positioner i näringsliv och samhälle med tjejer i gymnasieålder. Syftet är att tjejerna ska träna på att nätverka samt vidga sina vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Vill du inspirera en tjej i Linköping?

Som mentor får du träffa en tjej i gymnasieålder vid fyra tillfällen.

Storasystrarnas mentorskapsprogram

Vi matchar kvinnliga förebilder på höga positioner i näringsliv och samhälle med tjejer i gymnasieålder. Syftet är att tjejerna ska träna på att nätverka samt vidga sina vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Vill du inspirera en tjej i Linköping?

Som mentor får du träffa en tjej i gymnasieålder vid fyra tillfällen.