Vad?

Ett mentorskapsprogram i Linköping där tjejer i gymnasieåldern får en förebild på en högt uppsatt position i näringsliv eller samhället.

Hur?

Vi matchar samtliga deltagare på Systerveckan med en individuell mentor som hon träffar vid 4 tillfällen efter Systerveckans slut. Vi tar hänsyn till vad tjejen har för intressen och framtidsvisioner och hittar den mest lämpliga mentorn därefter. I mentorskapsprogrammet 2019 parades 16 mentorer ihop med 16 tjejer.

Varför?

Syftet med mentorskapsprogrammet är att ge ungdomarna kanske sin första kontakt på arbetsmarknaden. De allra flesta jobb fås idag genom kontakter (Tovatt, C 2013) och därför är en kontakt med en etablerad person i staden en viktig resurs för framtiden. Genom mentorskapsprogrammet tränar ungdomarna på att träffa en vuxen person i ett mer formellt sammanhang. Genom att lyssna och ta till sig av sin mentors lärdomar och livsresa vidgas ungdomarnas vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Vad?

Ett mentorskapsprogram i Linköping där tjejer i gymnasieåldern får en förebild på en högt uppsatt position i näringsliv eller samhället.

Hur?

Vi matchar samtliga deltagare på Systerveckan med en individuell mentor som hon träffar vid 4 tillfällen efter Systerveckans slut. Vi tar hänsyn till vad tjejen har för intressen och framtidsvisioner och hittar den mest lämpliga mentorn därefter. I mentorskapsprogrammet 2019 parades 16 mentorer ihop med 16 tjejer.

Varför?

Syftet med mentorskapsprogrammet är att ge ungdomarna kanske sin första kontakt på arbetsmarknaden. De allra flesta jobb fås idag genom kontakter (Tovatt, C 2013) och därför är en kontakt med en etablerad person i staden en viktig resurs för framtiden. Genom mentorskapsprogrammet tränar ungdomarna på att träffa en vuxen person i ett mer formellt sammanhang. Genom att lyssna och ta till sig av sin mentors lärdomar och livsresa vidgas ungdomarnas vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Mentor Helene Ankarswärd

Projektledare på Saab Aeronautics.

Mentor Nihal Mohamed

Entreprenör, föreläsare och konsult.

Mentor Anna Brynås

VD på Econova Recycling.

Mentor Aseel Berglund

Datavetenskap Lektor på Linköpings Universitet.

Mentor Sofia Malander

VD på Östgötatrafiken.

Mentor Astrid Brissman

VD på Brissman Konsult och Ordförande på Företagarna.

Mentor Gunilla Frennesson

Butiksägare av Edblad.

Mentor Frida Boklund

Regional manager på Företagarna.

Mentor Pia Carlgren

VD på The Chamber of Commerce of East Sweden.

Mentor Agneta Dagersten

Regionchef på Skanska Infraservice.

Mentor Anna Lindberg

VD på Öst Media.

Mentor Anna Ahlbeck

Entreprenör, VD på AktiveraMera.

Mentor Sara Kremsl

Entreprenör, coach på Keep On Developing.

Mentor Marie Högqvist

Labratoriechef på Holmen Paper.

Mentor Sanna Detlefsen

Direktör på Stadsmissionen.

Bilder från ungdomarnas träffar med mentorerna

Bilder

från

ungdomarnas

träffar

med

mentorerna

”Idag var en spännande dag då jag blev skuggad av min adept på Linköpings universitet. Hon uppskattade det mycket. Det fanns mycket på schemat: en workshop om reflektion och ett arbetsmöte på förmiddagen, mindfulness på lunchen och exjobbsframläggning på eftermiddagen.”

– Mentor Aseel Berglund

”Idag var en spännande dag då jag blev skuggad av min adept på Linköpings universitet. Hon uppskattade det mycket. Det fanns mycket på schemat: en workshop om reflektion och ett arbetsmöte på förmiddagen, mindfulness på lunchen och exjobbsframläggning på eftermiddagen.”

– Mentor Aseel Berglund