Vad?

Vi matchar kvinnliga förebilder på höga positioner i näringslivet och samhället med tjejer i gymnasieålder!

Allt i Linköping!

Hur?

Genom systerveckan parar vi ihop mentorer med gymnasietjejer som träffas 3-4 gånger på hösten.

Systerveckan 2019 parade ihop 16 mentorer med 16 tjejer.

Varför?

Tjejerna får träna på att nätverka samt vidga vyer kring om vad de själva kan drömma och åstakomma i framtiden.

Vad?

Vi matchar kvinnliga förebilder på höga positioner i näringslivet och samhället med tjejer i gymnasieålder!

Allt i Linköping!

Hur?

Genom systerveckan parar vi ihop mentorer med gymnasietjejer som träffas 3-4 gånger på hösten.

Systerveckan 2019 parade ihop 16 mentorer med 16 tjejer.

Varför?

Tjejerna får träna på att nätverka samt vidga vyer kring om vad de själva kan drömma och åstakomma i framtiden.

Mentor Helene Ankarswärd

Projektledare på Saab Aeronautics.

Mentor Nihal Mohamed

Entreprenör, föreläsare och konsult.

Mentor Anna Brynås

VD på Econova Recycling.

Mentor Aseel Berglund

Datavetenskap Lektor på Linköpings Universitet.

Mentor Gunilla Frennesson

Butiksägare av Edblad.

Mentor Sara Kremsl

Entreprenör, coach på Keep On Developing.

Mentor Sofia Malander

VD på Östgötatrafiken.

Mentor Marie Högqvist

Labratoriechef på Holmen Paper.

Mentor Sanna Detlefsen

Direktör på Stadsmissionen.

Mentor Pia Carlgren

Näringslivsdirektör i Linköping Kommun.

Mentor Anna Lindberg

VD på Öst Media.

Mentor Anna Ahlbeck

Entreprenör, VD på AktiveraMera.

Mentor Agneta Dagersten

Regionchef på Skanska Infraservice.