Mentorskapsprogram

Mentor Marie Ferntoft

Ordförande på Företagarna och Stångåstaden, VD på Brissman Konsult.

Maider var deltagare på Systerveckan år 2019 och praktikant på Systerveckan 2020.

”Som ung är man ofta väldigt sårbar och sökande, då tror jag det känns skönt att få lufta sina tankar med en äldre person som inte dömer eller negligerar utan lyssnar intresserat..”

Mentor Astrid Brissman

Vad?

Ett mentorskapsprogram i Linköping där tjejer som deltagit på Systerveckan får en förebild på en högt uppsatt position inom näringsliv, akademi eller samhället.

Varför?

Syftet med mentorskapsprogrammet är bland annat att ge ungdomarna kanske sin första kontakt på arbetsmarknaden. Många får idag jobb genom kontakter (Tovatt 2013) och därför är en kontakt med en etablerad person i staden en viktig resurs för framtiden.

Genom mentorskapsprogrammet tränar ungdomarna på att träffa en vuxen person i ett mer formellt sammanhang. Genom att lyssna och ta till sig av sin mentors lärdomar och livsresa vidgas ungdomarnas vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Om

programmet

Hur?

Vi matchar ihop samtliga deltagare och praktikanter på Systerveckan med en individuell mentor. Ihopmatchningen och den första träffen sker under Systerveckan och efterföljs av tre egna träffar mellan mentor och adept under höstterminen. Vi tar hänsyn till vad tjejen har för intressen och framtidsvisioner och hittar den mest lämpliga mentorn därefter.

Om

programmet

Vad?

Ett mentorskapsprogram i Linköping där tjejer som deltagit på Systerveckan får en förebild på en högt uppsatt position inom näringsliv, akademi eller samhället.

Varför?

Syftet med mentorskapsprogrammet är bland annat att ge ungdomarna kanske sin första kontakt på arbetsmarknaden. Många får idag jobb genom kontakter (Tovatt 2013) och därför är en kontakt med en etablerad person i staden en viktig resurs för framtiden.

Genom mentorskapsprogrammet tränar ungdomarna på att träffa en vuxen person i ett mer formellt sammanhang. Genom att lyssna och ta till sig av sin mentors lärdomar och livsresa vidgas ungdomarnas vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Hur?

Vi matchar ihop samtliga deltagare och praktikanter på Systerveckan med en individuell mentor. Ihopmatchningen och den första träffen sker under Systerveckan och efterföljs av tre egna träffar mellan mentor och adept under höstterminen. Vi tar hänsyn till vad tjejen har för intressen och framtidsvisioner och hittar den mest lämpliga mentorn därefter.

Mentorer 

Mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet är yrkesverksamma kvinnor på högt uppsatta positioner i Linköpings näringsliv, akademi och samhälle. Mentorerna är noga handplockade av Storasystrarna.

Mentorerna hjälper ungdomarna med att fortsätta den personliga utveckling som påbörjas under Systerveckan genom att förvalta de kunskaper som erhållits och erbjuda nya kunskaper, perspektiv och tankesätt.

I mentorskapsprogrammet 2019 deltog 16 mentorer och i omgången 2020 deltog 17 mentorer.

 

Få tillfälle att träna på att träffa och kommunicera med en vuxen person i ett formellt sammanhang.
Sätta sin fot i en annan värld för att få inspiration och motivation, samt vidga sin vy om vad hon kan åstadkomma i framtiden.

Pia Carlgren

Tillförordnad VD på Östsvenska Handelskammaren

Nihal Mohamed

Entreprenör, föreläsare
och konsult

Frida Boklund

Regionschef på
Företagarna

Åsa Wallin

Doktor i medicin, portföljförvaltare på Swelife

Johanna Jonsson

Hotelchef på Nordic
Choice Hotel Ekoxen

Mentor Marie Ferntoft

VD och Senior konsult på Empower Executive Search Scandinavia AB.

Emma var deltagare på Systerveckan år 2019 och praktikant på Systerveckan 2020.

”Det ställs så stora krav på unga tjejer idag, det är mycket de ska leva upp till och stora skor att fylla. Att då få finnas med som mentor på en liten bit av resan känns fint.”

Mentor Marie Ferntoft

Mentor Aseel Berglund för mentorskapsprogrammet 2019

”Idag var en spännande dag då jag blev skuggad av min adept på Linköpings universitet. Hon uppskattade det mycket. Det fanns mycket på schemat: en workshop om reflektion och ett arbetsmöte på förmiddagen, mindfulness på lunchen och exjobbsframläggning på eftermiddagen.”

 

Mentor Aseel Berglund

Doktor i Datavetenskap, lektor på
Linköpings Universitet