Vad?

Ett mentorskapsprogram i Linköping där tjejer i gymnasieåldern får en förebild på en högt uppsatt position i näringsliv eller samhället.

Varför?

Syftet med mentorskapsprogrammet är att ge ungdomarna kanske sin första kontakt på arbetsmarknaden. De allra flesta jobb fås idag genom kontakter (Tovatt, C 2013) och därför är en kontakt med en etablerad person i staden en viktig resurs för framtiden.

Genom mentorskapsprogrammet tränar ungdomarna på att träffa en vuxen person i ett mer formellt sammanhang. Genom att lyssna och ta till sig av sin mentors lärdomar och livsresa vidgas ungdomarnas vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Hur?

Vi matchar samtliga deltagare på Systerveckan med en individuell mentor som hon träffar vid 4 tillfällen efter Systerveckans slut. Vi tar hänsyn till vad tjejen har för intressen och framtidsvisioner och hittar den mest lämpliga mentorn därefter.
I mentorskapsprogrammet 2019 parades 16 mentorer ihop med 16 tjejer.

Vad?

Ett mentorskapsprogram i Linköping där tjejer i gymnasieåldern får en förebild på en högt uppsatt position i näringsliv eller samhället.

Varför?

Syftet med mentorskapsprogrammet är att ge ungdomarna kanske sin första kontakt på arbetsmarknaden. De allra flesta jobb fås idag genom kontakter (Tovatt, C 2013) och därför är en kontakt med en etablerad person i staden en viktig resurs för framtiden.

Genom mentorskapsprogrammet tränar ungdomarna på att träffa en vuxen person i ett mer formellt sammanhang. Genom att lyssna och ta till sig av sin mentors lärdomar och livsresa vidgas ungdomarnas vyer kring vad de själva kan drömma om och åstadkomma i framtiden.

Hur?

Vi matchar samtliga deltagare på Systerveckan med en individuell mentor som hon träffar vid 4 tillfällen efter Systerveckans slut. Vi tar hänsyn till vad tjejen har för intressen och framtidsvisioner och hittar den mest lämpliga mentorn därefter. I mentorskapsprogrammet 2019 parades 16 mentorer ihop med 16 tjejer.

Mentor Helene Ankarswärd för mentorskapsprogrammet 2019

Helene Ankswärd

Projektledare på Saab Aeronautics

Mentor Nihal Mohamed för mentorskapsprogrammet 2019

Nihal Mohamed

Entreprenör, föreläsare och konsult

Mentor Anna Brynås för mentorskapsprogrammet 2019

Anna Brynås

VD på Econova recycling

Mentor Aseel Berglund för mentorskapsprogrammet 2019

Aseel Berglund

Lektor i datavetenskap på LiU

Mentor Sofia Malander för mentorskapsprogrammet 2019

Sofia Malander

VD på Östgötatrafiken

Mentor Sofia Malander för mentorskapsprogrammet 2019

Astrid Brissman

VD på Brissman Konsult / Ordf. på Företagarna

Mentor Gunilla Frennesson för mentorskapsprogrammet 2019

Gunilla Frennesson

Butiksägare av Edblad

Mentor Gunilla Frennesson för mentorskapsprogrammet 2019

Frida Boklund

Regional manager på Företagarna

Mentor Gunilla Frennesson för mentorskapsprogrammet 2019

Pia Carlgren

VD på Östsvenska Handelskammaren

Mentor Agneta Dagersten för mentorskapsprogrammet 2019

Agneta Dagersten

Regionchef på Skanska Infraservice

Mentor Anna Lindberg för mentorskapsprogrammet 2019

Anna Lindberg

VD på Öst Media

Mentor Anna Ahlbeck för mentorskapsprogrammet 2019

Anna Ahlbeck

Entreprenör, VD på AktiveraMera

Mentor Sara Kremsl för mentorskapsprogrammet2019

Sara Kremsl

Entreprenör, coach på Keep On Developing

Mentor Marie Högqvist för mentorskapsprogrammet 2019

Marie Högqvist

Labratoriechef på Holmen Paper

Mentor Sanna Detlefsen för mentorskapsprogrammet 2019

Sanna Detlefsen

Direktör på Stadsmissionen

Mentor Helene Ankarswärd

Projektledare på Saab Aeronautics.

Mentor Aseel Berglund

Datavetenskap Lektor på Linköpings Universitet.

Mentor Gunilla Frennesson

Butiksägare av Edblad.

Mentor Agneta Dagersten

Regionchef på Skanska Infraservice.

Mentor Sara Kremsl

Entreprenör, coach på Keep On Developing.

Mentor Nihal Mohamed

Entreprenör, föreläsare och konsult.

Mentor Sofia Malander

VD på Östgötatrafiken.

Mentor Frida Boklund

Regional manager på Företagarna.

Mentor Anna Lindberg

VD på Öst Media.

Mentor Marie Högqvist

Labratoriechef på Holmen Paper.

Mentor Anna Brynås

VD på Econova Recycling.

Mentor Astrid Brissman

VD på Brissman Konsult och Ordförande på Företagarna.

Mentor Pia Carlgren

VD på Östsvenska Handelskammaren.

Mentor Anna Ahlbeck

Entreprenör, VD på AktiveraMera.

Mentor Sanna Detlefsen

Direktör på Stadsmissionen.

Bilder

från

ungdomarnas

träffar

med

mentorerna

Bilder från ungdomarnas träffar med mentorerna

Ord från deltagare

Aseel Berglund

”Idag var en spännande dag då jag blev skuggad av min adept på Linköpings Universitet.”

Datavetenskap Lektor

Astrid Brissman

”Ibland är det ju svårt att prata med någon i sin familj eller nära vän och då tror jag att vi ”storasystrar” fyller en viktig funktion. Att man som ungdom med hjälp av sin mentor kommer vidare och kanse nya lösningar och ”dörrar” som öppnas. Hade själv gärna haft någon sådan person att pratat med när jag var tonåring.”

VD på Brissman Konsult och Ordförande på Företagarna

Marie Högqvist

”Det ställs så stora krav på unga tjejer idag, det är mucket de ska leva upp till och stora skor att fylla. Att då få finnas med som mentor på en liten bit av resan känns fint.”

Labratoriechef på Holmen Paper

Ibland är det ju svårt att prata med någon i sin familj eller nära vän och då tror jag att vi ”storasystrar” fyller en viktig funktion. Att man som ungdom med hjälp av sin mentor kommer vidare och kan se nya lösningar och ”dörrar” som öppnas. Hade själv gärna haft någon sådan person att pratat med när jag var tonåring.

Mentor Astrid Brissman

Det ställs så stora krav på unga tjejer idag, det är mycket de ska leva upp till och stora skor att fylla. Att då få finnas med som mentor på en liten bit av resan känns fint.

Mentor Marie Högqvist

Idag var en spännande dag då jag blev skuggad av min adept på Linköpings universitet.

Mentor Aseel Berglund